TalkTools Training

Therapist Bio

Jordell, Inger Marie

  contact

47-6716-4087

  Address

Baerum

sole proprietorship in speech therapy.
Bachelor's degree, Sagene teacher training school, major speech therapy, part-time study in tutoring (2014). Has held a speech therapist position at national centres, but worked most of the year
at Haug school and resource center in Bærum.
Relevant experience: Organizational experience from Norway's YMCA/YMCA and Norwegian Speech and Language Therapy Association. Has both organized and held smaller and larger courses in a professional context. 
--------------------
Bostedsadresse: Lijordet
Nåværende stilling: ikke-pensjonert
pensjonist med et småskala enkeltpersonforetak innen logopedi.
Utdanning og arbeidserfaring: Kristendom
grunnfag, Sagene lærerskole, hovedfag logopedi, deltidsstudium i veiledning (2014). Har hatt logopedstilling ved nasjonale sentra, men arbeidet flest år
på Haug skole og ressurssenter i Bærum.
Relevant erfaring: Organisasjonserfaring fra Norges KFUK/KFUM og Norsk logopedlag. Har både arrangert og holdt mindre og større kurs i yrkessammenheng. Sunget i samtlige voksen-kor i kirken siden vi flyttet hit i 1985. Har sittet i salmebok-komiteen og sitter i orgelkomiteen.
Satsningsområder for kirken: Gudstjenesten som møteplass

Inger Marie Jordell is a TalkTools® Level 4 Advanced OPT™ Specialist.