TalkTools Training

Therapist Bio

Ciciliani, Tamara

  WEBSITEhttp://www.feralic.hr

  contact

00-385-9552-7451

  Credentials

SLP

Tamara Cicilani is a Speech Language Pathologist (Univerity of Zagreb, Croatia), M.A. Linguistics (Purdue Univesity, USA), TalkTools® Level 4 OPT™ Therapist, PROMPT, PECS (Level 1), Hanen Certicified SLP (ITTT).

Tamara Ciciliani holds a M.A. in Linguistics from Purdue University, Indiana, USA and a Bachlors degree in Speech Language Pathology from Zagreb University, Croatia. She began her professional work in 2003 and worked in different settings (kindergarten, primary school, early intervention services). She began to apply OPT™ eleven years ago when she started to work in Early Intervention Services. She was thrilled with the possibilities that TalkTools® techniques offered, which prompted her to organize the first TalkTools® educational seminar in Croatia (Level 1) and distribution of TalkTools® OPT™ tools. Afterwards, she and her colleague finshed Level 2 and 3, becoming the first therapists with this qualification in Croatia. She completed her Level 4 OPT™ is 2021. In 2016. Tamara founded the private practice Development Support Center, Feralic, together with her colleague who is a special educator. They work together with babies, toddlers and preschool children. Her role includes assessment and therapy work with children with feeding, oral-motor, language and speech dificulties. She applies Oral Placement Therapy™ (OPT™) in daily work. An important element of her work is educating parents and collaborating with other professionals working with the child. Feralic is regularly hosting TalkTools® educations, offers TalkTools webinars and e-learning courses and distributes TalkTools® OPT™tools.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, smjer Logopedija (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska) Magisterij iz lingvistike (Purdue University, Sjedinjene Američke Države) TalkTools® OPT™ (Level 4), PROMPT (Intro), PECS (Level 1), Hanen Certicified SLP (ITTT)

Tamara Ciciliani je magistar znanosti – lingvistika (Sveučilištu Purdue, Sjedinjene Američke Države) i magistar struke – logoped (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu). S radom je započela 2003. godine i radila u različitim ustanovama (dječji vrtić, osnovna škola, dom za djecu bez roditeljske skrbi, kabinet za ranu intervenciju). Terapiju oralnog pozicioniranja (OPT™) je počela primjenjivati prije 11 godina kada je počela raditi u kabinetu koji je pružao uslugu rane intervencije. Logika i organiziranost TalkTools® tehnika su je potaknule da istražuje više o ovoj terapiji pa je sa svojim kolegama organizirala prvu TalkTools® edukaciju u Hrvatskoj (Stupanj 1) i distribuciju TalkTools® alata za područje Hrvatske. Nekoliko godina kasnije, njezina kolegica i ona su završile Stupanj 2 i 3 TalkTools® edukacije i tako postale prvi TalkTools terapeuti na području Hrvatske. U listopadu 2021. godine Tamara planira steći kvalifikaciju TalkTools® terapeuta 4. stupnja.

godine Tamara i njezina kolegica osnivaju Feralić – centar za razvojnu podršku te se u svom radu usmjeravaju na podršku obiteljima i djeci predškolske dobi. Tamara radi procjene i terapijsku podršku za djecu s teškoćama hranjenja, oralno-motoričkim teškoćama te komunikacijskim i jezično-govornim teškoćama. Primjenjuje Terapiju oralnog pozicioniranja (OPT™) u svakodnevnom radu. Važan segment njezinog rada je podrška i edukacija roditelja te suradnja s drugim
Disclosures
Financial Disclosure: Tamara Ciciliani is an Instructor with TalkTools® and receives speaker fees.

Non-Financial Disclosure: Tamara Ciciliani has no relevant non-financial relationships to disclose.